Neotrans Sp. z o.o.


61-249 Poznań
ul. Unii Lubelskiej 1

KRS 0000002293
NIP 782-21-97-877
Regon 634166250

tel . 061 8767533
fax. 061 8773623
e- mail: biuro@neotrans.com.pl